Beoordeeld met een 9.6
Menu

App

Bellen

Oorzaken knieblessure

Er zijn verschillende oorzaken voor een blessure aan de knie mogelijk. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen acute knieblessures en chronische knieblessures en daarnaast tussen specifieke en aspecifieke knieklachten.

Het verschil tussen specifieke knieklachten en aspecifieke knieklachten is dat bij specifieke knieklachten de oorzaak duidelijk is. In dit geval kan er door middel van een MRI-scan of röntgenfoto precies worden gezien waar zich de afwijkingen in de knie bevinden. Daarentegen is de oorzaak bij aspecifieke knieklachten niet direct duidelijk. In dit geval zijn de afwijkingen in de knie vaak niet door middel van een MRI-scan of röntgenfoto te zien.

Bij specifieke knieklachten is er veelal sprake van acute vorm van pijnklachten in of rondom het kniegewricht. In het geval van een acute blessure aan de knie is het belangrijk om zo snel mogelijk te laten onderzoeken en behandelen zodat de schade en hersteltijd beperkt worden. De fysiotherapeut kan in de eerste fase letsel aan structuren als de meniscus, de knie- en de kruisbanden vaststellen of uitsluiten. 

Wanneer de pijn in de knie reeds langere tijd aanwezig is, niet is ontstaan vanuit een trauma en niet te verklaren is vanuit radiologisch onderzoek, spreekt men van aspecifieke knieklachten. Een verstoorde balans tussen belasting en rust ligt hier dan vaak aan ten grondslag. Het is belangrijk om klachten aan de knie zo vroeg mogelijk te herkennen zodat deze tijdig behandeld kunnen worden en de fysiotherapeuten een passend advies kunnen geven om verergering van klachten te voorkomen. Hiervoor kun je terecht bij de kniespecialist van Fysiotherapie Philipsen & Meijer.

Symptomen knieblessure

Een blessure aan de knie is te herkennen aan verschillende symptomen. De symptomen zijn afhankelijk van welke soort knieblessure er sprake is. De meest voorkomende symptomen zijn als volgt:

  • Pijn in de knie en/of bij het bewegen van de knie;
  • Zwelling van het kniegewricht;
  • Warm aanvoelen van het kniegewricht;
  • Moeite met strekken en/of buigen van de knie;
  • Krachtverlies;
  • Verschil in omvang bovenbeen;
  • Het af en toe ‘op slot schieten’ van de knie.

Wens je een controle van een kniespecialist om de oorzaak van de pijn en klachten te achterhalen? Dan kun je contact opnemen met Fysio Philipsen & Meijer. 

Veel voorkomende knieblessures

Er bestaan een aantal knieblessures die regelmatig voorkomen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in acute knieblessures en chronische knieblessures.

Artrose

Artrose is een chronische knieblessure. Het wordt ook wel gewrichtsslijtage of kraakbeenverandering genoemd en houdt in dat de kwaliteit van het kraakbeen verandert / verslechtert. Door de slijtage aan het kraakbeen en de afname aan gewrichtsvloeistof kan het zijn dat de kwaliteit van de gewrichtsvlakken in rap tempo afneemt. De afbraak van het kraakbeen veroorzaakt een ontsteking van het gewrichtskapsel. De gewrichtsvlakken kunnen uiteindelijk met elkaar in contact komen wat het soepel bewegen nog verder bemoeilijkt. In het eerste stadium van artrose ervaart men in de meeste gevallen nog niet veel klachten. Het begint met wat stijfheid in de knie en veranderd geleidelijk in pijnklachten aan de knie. Hierbij wordt het steeds moeilijker om de knie te buigen en strekken. Daarnaast kan de knie opzwellen en kan de stand van de knieën veranderen.

De precieze oorzaak van artrose is vooralsnog onbekend. Wel bestaan er enkele risicofactoren voor het ontstaan van artrose. Deze risicofactoren zijn chronische overbelasting, overgewicht, een trauma in beschadigde gewrichten, erfelijkheid en een ontstekingsreactie. Deze klachten kunnen verlicht worden met fysiotherapie voor knieklachten.

Gescheurde meniscus

Een gescheurde meniscus, ook wel meniscuslaesie, houdt in dat er een scheurtje in de meniscus aan de binnen of buitenkant van de knie zit. Bij een gescheurde meniscus kan er sprake zijn van acuut letsel of van ‘degeneratief’ letsel. Het kan namelijk op één acuut moment ontstaan, bijvoorbeeld bij een draaibeweging van de knie waarbij het onderbeen nog vast staat in de grond, maar het kan ook ontstaan door herhaaldelijke overbelasting. De meniscus bestaat uit twee schijfjes van kraakbeen in de vorm van een halve maan en bevindt zich tussen het boven- en onderbeen in de knie. De meniscus zorgt ervoor dat de knie soepel bewogen kan worden en dat schokken op worden vangen. Een scheur in de meniscus veroorzaakt pijn aan de zijkant van de knie en in de knieholte bij het staan, lopen en traplopen. Vaak wordt de pijn versterkt door het ophopen van vocht in de knie waardoor een zwelling in de knie ontstaat. In sommige gevallen komt er een stukje van de meniscus klem te zitten in de knie. Hierdoor gaat de knie ‘op slot’, waardoor strekken en buigen van de knie moeilijker wordt. Met fysiotherapie voor de knie kunnen deze klachten verminderd of verholpen worden.

Gescheurde kruisband

Een gescheurde kruisband is een ernstige knieblessure en de vrees van iedere sporter. Het houdt in dat de voorste of achterste kruisband van de knie dusdanig op acute spanning komt dat hij het begeeft. In enkele zeldzame gevallen scheuren beide kruisbanden tegelijk. De kruisbanden bevinden zich in het midden van de knie en lopen gekruist door het kniegewricht, waarmee ze een X-vorm vormen. De kruisbanden zorgen ervoor dat het onderbeen niet gemakkelijk naar voren, naar achteren, naar binnen of naar buiten kan bewegen. Ook zorgen de kruisbanden ervoor dat het onderbeen op zijn plek blijft bij draaibewegingen. Wanneer er sprake is van een gescheurde kruisband, is dit in de meeste gevallen de voorste kruisband. Wanneer men zijn of haar kruisband afscheurt is dit te herkennen aan het acuut dik worden van de knie. Heel soms is er direct na het trauma of op een later moment ook een blauwe verkleuring waarneembaar. Ook veroorzaakt een gescheurde kruisband in de meeste gevallen direct veel pijn. . Bovendien neemt de kracht in de knie af, waardoor men makkelijk door het been zakt. Een gescheurde kruisband komt regelmatig voor bij sporten als voetbal, handbal, volleybal en basketbal. Ook niet sporters kunnen een voorste kruisbandblessure oplopen. 

Niet alleen is Fysiotherapie Philipsen & Meijer in te schakelen om blessures te verhelpen, maar ook te voorkomen.Onderzoek toont aan dat specifieke oefeningen bijdragen aan het voorkomen van een kruisbandblessure. Deze oefeningen kunnen onder begeleiding of zelfstandig worden uitgevoerd, bijvoorbeeld tijdens een warming up. Neem contact op met Fysio Philipsen & Meijer en vraag naar de mogelijkheden voor sportfysiotherapie.

Patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS)

Een verplaatste knieschijf wordt ook wel het Patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS) genoemd. PFPS is een verzamelnaam voor veelvoorkomende overbelasting blessure die gelokaliseerd is aan de voorzijde van de knie rondom de knieschijf. PFPS wordt gekenmerkt door pijnklachten rondom of achter de knieschijf, welke verergeren bij activiteiten die een verhoogde belasting van het patello-femoraal gewricht vragen tijdens belastende activiteiten met gebogen knie, die niet kunnen worden toegeschreven aan een beschadiging van de structuren in het kniegewricht (meniscusbeschadiging, kraakbeenletsel, kruisbandletsel) of buiten het kniegewricht (kniepeesklachten, binnen- of buitenband letsel). Hierbij ken men denken aan activiteiten als trap(-af) lopen, fietsen tegen zware weerstand, bergop lopen of lang met gebogen knie zitten (‘theaterpijnfenomeen’).

Er bestaan enkele risicofactoren voor het ontstaan van PFPS. Deze risicofactoren zijn verminderde controle en/of stabiliteit van de knie, heup, enkel of het gehele been, een afwijkende stand van de knie, een afwijkende stand van de heup of enkel, verminderde kracht van bovenbeen- of heup spieren en verminderd uithoudingsvermogen van de bovenbeen- of heup spieren.

Behandeling door de kniespecialist

Welk soort behandeling geschikt is voor de knieklachten hangt af van het soort knieblessure. Voordat er een arts of knie fysiotherapeut geraadpleegd wordt die de klachten behandelt, is het van belang dat er enkele basismaatregelen worden toegepast. De meest belangrijke maatregel is het nemen van relatieve rust, tot dat een kniespecialist en/of fysiotherapeut de klachten beoordeeld heeft. Belasten binnen de pijngrenzen kan over het algemeen geen kwaad. Indien men de knie kan buigen is fietsen een goede onbelaste activiteit om toch in beweging te blijven. Bij een acuut letsel wordt er gesproken van de ICE-regel, waarbij de I staat voor immobiliseren, de C voor compressie en de E voor elevatie. Immobiliseren betekent dat de knie zo min mogelijk bewogen dient te worden. Compressie houdt in dat er eventueel een drukverband of compressiekous aangelegd wordt, en elevatie betekent dat het been regelmatig op een verhoging gelegd moet worden. In sommige gevallen is het slim om een arts te raadplegen. Dit kan in overleg met uw fysiotherapeut. Fysiotherapie Philipsen & Meijer heeft korte lijntjes met de huisartsen en medisch specialisten in de regio.  Voor een spoedig herstel helpt de fysiotherapeut en kniespecialist met het versterken van de boven- en onderbeen spieren en het beter laten bewegen van het kniegewricht. Fysiotherapie Philipsen & Meijer is daarbij gespecialiseerd als knie specialist om knieblessures te behandelen.

Behandeling artrose

Wanneer er sprake is van artrose, is het belangrijk om te blijven bewegen en mogelijk af te vallen in geval van overgewicht. Beweging is van belang om de kwaliteit van het kraakbeen te verbeteren. Het kan slim zijn om een kniespecialist met fysiotherapie voor de knie te raadplegen voor de juiste specifieke oefeningen zodat de klachten mogelijk afnemen door de verbeterde kwaliteit van het kraakbeen. Ook kan een kniespecialist het gewricht mobiliseren met manueel therapeutische mobilisatietechnieken. Hierdoor blijft het gewricht zo soepel mogelijk.

Als er sprake is van zodanig grote slijtage dat de bewegingsoefeningen van de fysiotherapie niet helpen, kan het plaatsen van een ‘knieprothese’ of een ‘kunstknie’ overwogen worden. Hierna volgt een lang revalidatie traject bij de knie fysiotherapeut.

Behandeling gescheurde meniscus

Door middel van een MRI-scan of een kijkoperatie is het mogelijk om de scheur in de meniscus te zien. Wanneer er sprake is van een gescheurde meniscus, kan er gekozen worden voor een operatie waarbij de meniscus gehecht wordt of waarbij de meniscus gedeeltelijk weggeknipt wordt. Niet iedere gescheurde meniscus hoeft geopereerd te worden. Het is aan te raden om een fysiotherapeut voor de knie te raadplegen in geval van een gescheurde meniscus. Deze kan een inschatting maken van het meest verstandige beleid en de geschikte behandeling voor ieder individu. Dit is afhankelijk van factoren als leeftijd, pijn, mobiliteit, activiteitenniveau en gewicht. De fysiotherapeut en kniespecialist kan helpen bij een spoedig herstel van de knieblessure. Deze kan een inschatting maken van het meest verstandige beleid en de geschikte behandeling voor ieder individu. Dit is afhankelijk van factoren als leeftijd, pijn, mobiliteit, activiteitenniveau en gewicht. De fysiotherapeut kan helpen bij een spoedig herstel van de knieblessure.

Behandeling gescheurde kruisband

Of een gescheurde kruisband geopereerd wordt, is afhankelijk van de hoeveelheid klachten, de beoefende sport en het werk dat iemand uitoefent. Zonder operatie is sporten op hetzelfde niveau als voorheen in de meeste gevallen onmogelijk. Om deze reden kiezen veel (amateur)sporters ervoor om een operatie aan de gescheurde kruisband te ondergaan. Vervolgens is er sprake van een lange revalidatieperiode waarbij het raadzaam is om een fysiotherapeut te raadplegen die een oefenprogramma opstelt op basis van de langzaam toenemende belastbaarheid van de knie. Lees meer over voorste kruisband blessures.  

Behandeling verplaatste knieschijf

In de meeste gevallen kan het raadplegen van een fysiotherapeut helpen bij het behandelen van het patellofemoraal pijnsyndroom. Wanneer men al voor een lange tijd last heeft van PFPS, is de herstelperiode uiteraard langer. Vandaar dat het slim is om in een zo vroeg mogelijk stadium de fysiotherapeut of kniespecialist op te zoeken. De fysiotherapeut kan op basis van verschillende factoren die juiste behandelstrategie bepalen. Oefentherapie is de meest geschikte behandelmethode voor PFPS. Deze vorm van therapie is er op gericht de belasting op het patello-femoraal gewricht na een periode van rust gradueel toe te laten nemen. Andere behandelmethodes zijn onder andere stretchen, dry needling, manueel therapie en massage. Het behandeltraject wordt in overleg met de fysiotherapeut opgesteld. Neem contact op met de kniespecialist van Fysiotherapie Philipsen & Meijer voor meer informatie.

Contact opnemen met de kniespecialist voor fysiotherapie

Ervaar jij klachten in de knie of een knieblessure? Of wil je graag een knieblessure voorkomen door middel van fysiotherapie voor de knie? Fysiotherapie Philipsen & Meijer staat als kniespecialist klaar om jouw klachten te verhelpen of te voorkomen. Neem contact op of maak een eerste afspraak met jouw kniespecialist in regio Weert en Ell.

Vestiging Weert Weert Veel van onze klanten komen uit :
Sterksel, Asten, Maarheeze, Budel, Weert, Valkenswaard, Meijel, Nederweert, Soerendonk, Someren, Liessel, Ospel, Lierop, Leende, Stramproy, Heeze en nog meer plaatsen in de buurt van Weert binnen Brabant en Limburg.
Plan route
Vestiging Ell Ell Veel van onze klanten komen uit :
Leveroy, Hunsel, Beegden, Maasbracht, Haler, Stevensweert, Heel, Haelen, Herten, Wessem, Roermond, Swartbroek, Baexem, Kelpen, Neeritter, Horn, Ittervoort, Echt, Panheel, Heythuysen, Thorn, Tungelroy en nog meer plaatsen in de buurt van Ell binnen Brabant en Limburg.
Plan route
0495-551819
info@fysiophilipsenmeijer.nl
06-24154520
Routebeschrijving Fysio Weert is goed bereikbaar via de A2 vanuit Noord-Brabant; Maarheeze, Soerendonk, Leende, Heeze, Sterksel & Valkenswaard. Via de N266 vanuit de regio Someren, Meijel, Asten, Liessel & Lierop. Uiteraard ook via de aangrenzende plaatsen in de buurt van Weert; Budel, Ospel, Nederweert & Stramproy. Fysio Ell: bereikbaar via A2 vanaf Midden-Limburg vanuit omgeving Stevensweert, Echt, Maasbracht, Heel, Panheel Thorn & Wessem. Via de N280; Rijksweg-Noord nabij Roermond, Herten, Beegden, Horn, Haelen, Baexem & Heythuysen. Uiteraard ook via Kelpen, Leveroy, Swartbroek, Tungelroy, Haler, Hunsel, Ittervoort & Neeritter. Route plannen kan hier